Mažoretky

Mažoretková skupina TŠ Mědílkových vznikla na počátku 80. let 20. století a patří vůbec k prvním mažoretkovým skupinám v České republice. Při domácích a zahraničních vystoupeních spolupracuje s Velkým dechovým orchestrem Zlín.

Dětské mažoretkové skupiny

jsou rozděleny podle věkových kategorií a výkonnosti (8 – 10 let, 10 – 12 let, 12 – 14 let, 14 – 16 let), nácvik probíhá vždy v pondělí a ve středu. Vyučuje se pohybová a taneční průprava zaměřená jak na klasické dechové pochody, tak na moderní hudební směry, včetně práce s rekvizitami pro mažoretky (hůlka, třásně, pompony aj.).
Mažoretky se účastní soutěží a přehlídek pořádaných Svazem mažoretek ČR, spolupracují s Velkým dechovým orchestrem Zlín a vystupují na nejrůznějších domácích a zahraničních festivalech, kde získaly řadu významných ocenění (např. tituly Mistrů Moravy a Slezska, Mistrů ČR a Vicemistr Evropy).

Mažoretky pracují ve třech věkových kategoriích:

  • dětská (4 – 10 let)
  • juniorská (10 – 14 let)
  • seniorská (14 a více let)

Součástí nácviku je taneční a pohybová průprava, práce s hůlkou, pompony, třásněmi a jinými rekvizitami, z čehož vyplývá, že uplatňujeme různé taneční žánry a styly, které děti a mládež rádi poslouchají, třeba v rytmu cha-cha, samba, jive nebo house, hip-hop atd.

Pojem mažoretka a dechovka už dávno neplatí, dívky pracují i s jinou rekvizitou než s hůlkou a dosahují úroveň vyspělých tanečnic. Vystupují sólově nebo ve dvojicích, ale především ve skupinových formacích za doprovodu hudebních těles nebo reprodukované hudby.

Přihláška do kurzu pro mažoretky

Vyplňte přihlášku do kurzu a odešlete.

Výběr kurzu

1.300,- Kč - děti 4 - 5 let (čtvrtek)

1.900,- Kč - od 6-ti let (pondělí + středa)Ochrana osobních údajů.

Odesláním přihlášky udělujete výslovný souhlas dle § 5 Zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, Taneční škole A. & A. Mědílkovi k tomu, že tyto údaje budou zpracovány k interním potřebám Taneční školy A. & A. Mědílkovi.

Tento souhlas je udělen na dobu neurčitou a může být kdykoli odvolán, a to formou doporučeného dopisu adresovaného do sídla taneční školy.

Zasláním své přihlášky, udělujete souhlas, že na akcích spojených s tanečními kurzy pořizuje taneční škola fotografickou a video dokumentaci, která může být zveřejňována na webu či facebooku, případně použita k propagaci.

Kompletní kurzovní řád taneční školy naleznete zde

COPYRIGHT © 2020 Taneční škola A&A Mědílkovi. ALL RIGHTS RESERVED.