Mažoretky

Mažoretková skupina TŠ Mědílkových vznikla na počátku 80. let 20. století a patří vůbec k prvním mažoretkovým skupinám v České republice. Při domácích a zahraničních vystoupeních spolupracuje s Velkým dechovým orchestrem Zlín.

Dětské mažoretkové skupiny

Dětské mažoretkové skupiny jsou rozděleny podle věkových kategorií  a výkonnosti, výuka  probíhá 2x – 3x týdně podle rozdělení v jednotlivých skupinách.

Mažoretky pracují ve skupinách:

  • MINIMAŽORETKY začátečnice 4-6 let
  • MINIMAŽORETKY pokročilé věk do 8
  • DĚTI MLADŠÍ- věk 8 – 11 let
  • DĚTI STARŠÍ- věk 11 – 14let
  • JUNIORKY- 14-17 let
  • SENIORKY- 17 a více let

Součástí nácviku je taneční a pohybová průprava, práce s hůlkou, pompony, třásněmi a jinými rekvizitami, z čehož vyplývá, že uplatňujeme různé taneční žánry a styly, které děti a mládež rádi poslouchají, třeba v rytmu cha-cha, samba, jive nebo house, hip-hop atd.

Pojem mažoretka a dechovka už dávno neplatí, dívky pracují i s jinou rekvizitou než s hůlkou a dosahují úroveň vyspělých tanečnic. Vystupují sólově nebo ve dvojicích, ale především ve skupinových formacích za doprovodu hudebních těles nebo reprodukované hudby.

Přihláška do kurzu pro mažoretky

Vyplňte přihlášku do kurzu a odešlete.

Výběr kurzu

1.800,- Kč - MINIMAŽORETKY / 1x týdně/

2.800,- Kč - OSTATNÍ SKUPINY / 2-3x týdně/Ochrana osobních údajů.

Odesláním přihlášky udělujete výslovný souhlas dle § 5 Zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, Taneční škole A. & A. Mědílkovi k tomu, že tyto údaje budou zpracovány k interním potřebám Taneční školy A. & A. Mědílkovi.

Tento souhlas je udělen na dobu neurčitou a může být kdykoli odvolán, a to formou doporučeného dopisu adresovaného do sídla taneční školy.

Zasláním své přihlášky, udělujete souhlas, že na akcích spojených s tanečními kurzy pořizuje taneční škola fotografickou a video dokumentaci, která může být zveřejňována na webu či facebooku, případně použita k propagaci.

Kompletní kurzovní řád taneční školy naleznete zde

COPYRIGHT © 2020 Taneční škola A&A Mědílkovi. ALL RIGHTS RESERVED.